Новости на сајту

28. 04. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

(Новости)

22. 04. 2016.

ЈАВНА РАСПРАВА

(Новости)

14. 04. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

(Новости)

14. 04. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

(Новости)

Остале новости »

Print this page Generate PDF

Насловна

Стр. 1 од 15  > >>
28. 04. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

МИНИСТАРТВО ЕКОНОМИЈЕ РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА КЛАСТЕРА У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИНФО ДАНИ


Министарство економије ће организовати два информативна догађаја, на којима ће представници кластера заинтересовани да конкуришу за средства Програма, моћи да добију све информације и појашњења у вези процеса конкурисања, попуњавања документације и додјеле средстава.


Инфо дан у Подгорици - 04. мај, УН Еко зграда (Ул. Станка Драгојевића бб), у 11:00х
Инфо дан у Бијелом Пољу - 05. мај, зграда Економског факултета (Ул. Слободе бб), у 11:00х


25. 04. 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА НАЧЕЛНИКА/ЦУ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И КОМАНДИРА/КУ СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir
ЈАВНИ КОНКУРС
  1. ОГЛАШАВА СЕ ПРИЈЕМ НА РАДНО МЈЕСТО НАЧЕЛНИК/ЦА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
  2. ОГЛАШАВА СЕ ПРИЈЕМ НА РАДНО МЈЕСТО КОМАНДИР/КА СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ

22. 04. 2016.

ЈАВНА РАСПРАВА

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir
Ј А В Н У Р А С П Р А В У
НА ТЕМУ:
- Нацрт Одлуке о порезу на непокретности
 
  Одржаће се у периоду од 20.04.2016. год. до 04.05.2016. год.
 

14. 04. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

 

На основу члана 14. Став 1. Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере („Сл. лист ЦГ – општински прописи“ бр. 1/11) Одбор за избор и именовања Скупштине општине Шавник објављује
 
Ј А В Н И П О З И В
 
за предлагање кандидата за члана Етичке комисије за изабране представнике и функционере у
општини Шавник
 

14. 04. 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir
На основу члана 16 Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике („Службени лист ЦГ- Општински прописи“, број 1/11), одбор за избор и именовања Скупштине Општине Шавник, упућује
 
 
Ј А В Н И  П О З И В
 
за предлагање кандидата за предсједника Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике у  општини Шавник
 
 
 

12. 04. 2016.

ЈАВНА РАСПРАВА

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
 
Ј А В Н У   Р А С П Р А В У
 
НА ТЕМУ:
 
- Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Статута општине Шавник
 
 

12. 04. 2016.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
 
 
Обавјештава се  јавност о резултатима спроведеног јавног надметања по Јавном позиву за пренос права својине на непокретностима

Стр. 1 од 15  > >>